Metody Leczenia

Prezentacja najważniejszych metod terapeutycznych, które stosowane są w prowadzonych terapiach i treningach.

FDM – Fascial Distortion Model

Innowacyjna metoda terapeutyczna stosowana z myślą o ludziach, którzy chcą szybko i skutecznie uporać się z bólem,  dysfunkcjami ruchowymi i innymi dolegliwościami, jak np. drętwienia i pieczenia.

Terapia tą metodą daje widoczne rezultaty już po pierwszym zabiegu.

Metoda FDM polega na manipulacji powięzi indywidualnie dobranymi technikami – czasami stosowany jest nacisk na specyficzne punkty lub wzdłuż linii na ciele pacjenta, czasami sięgam po techniki manualne na stawie, a w innych przypadkach pracuję na zewnętrznych warstwach powięzi z użyciem sprzętu np. baniek medycznych.

Terapia metodą FDM opiera się na wnikliwej diagnostyce opartej głównie na mowie ciała pacjenta. To pacjent, wczuwając się w swoje ciało kieruje terapeutę do celu i ulgi w bólu.

PNF – Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation

Proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie ruchu) to nowoczesna metoda neurofizjologiczna, która znajduje częste zastosowanie głównie w rehabilitacji neurologicznej. To filozofia pracy umożliwiająca optymalne odtworzenie funkcji motorycznej pacjenta przy wykorzystaniu receptorów jego ciała.  Praca terapeuty umożliwia optymalną, celową i wszechstronną stymulację ośrodkowego układu nerwowego pacjenta, ukierunkowaną na odtworzenie bądź poprawę zaburzonej funkcji.

W sytuacji, w której z powodu urazu narządu ruchu, powikłań tego urazu, przewlekłego bólu lub uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego ruch ulega zaburzeniu, PNF proponuje nauczenie tego ruchu od nowa, biorąc pod uwagę jego funkcjonalność. Metoda PNF bazuje m.in. na schematach fizjologicznego rozwoju ruchowego dziecka – od podnoszenia głowy poprzez siad aż do płynnego chodu. W terapii wykorzystuje się głównie ruchy naturalne i funkcjonalne, często w postaci konkretnych zadań ruchowych, co pozwala na angażowanie do pracy większej liczby grup mięśniowych.

Metoda PNF wykorzystuje potencjał „zdrowszych” części ciała do stymulacji ruchu w słabszych lub uszkodzonych obszarach narządu ruchu w oparciu o zjawisko irradiacji czyli przeniesienia pobudzenia.

Oznacza to, że np. odpowiednio angażując sprawniejszą kończynę, jednocześnie pobudza się do ruchu słabszą kończynę w określonym wzorcu, który byłby trudny do uzyskania bez odpowiedniej stymulacji.

Ponadto, ruch może być ułatwiany odpowiednim bodźcowaniem poprzez aktywizację receptorów dotyku, czucia głębokiego, zmysłu równowagi oraz zmysłów wzroku i słuchu.

Terapia PNF skupia się na Twoich indywidualnych potrzebach – umożliwia Ci wykonanie czynności, które są dla Ciebie najważniejsze i warunkują pełny udział w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.

FM – Fascial Manipulation

Manipulacja Powięzi jest rodzajem terapii manualnej stworzonym przez Luigiego Stecco, włoskiego fizjoterapeutę, który w oparciu o liczne sekcyjne badania anatomiczne dociekał budowy układu mięśniowo-powięziowego wskazując szczegółowe miejsca kompensacji oraz drogi rozchodzenia się bólu.

FM jest metodą terapii manualnej o bardzo dużej skuteczności w zwalczaniu dolegliwości bólowych (a także innych objawów) układu ruchu.

W opinii wielu znawców, to obecnie jedna z najskuteczniejszych metod leczenia w fizjoterapii.

Metoda ta koncentruje się na powięzi mięśniowo-szkieletowej, pozwalając na zidentyfikowanie specyficznie zlokalizowanych stref powięzi łączących się z określonymi zaburzeniami ruchomości.

Wyboru punktów przeznaczonych do manipulacji dokonuje się według określonych reguł na podstawie weryfikacji ruchowej i palpacyjnej. Niezwykle istotnym elementem gwarantującym skuteczną terapię jest szczegółowy wywiad.

Dzięki zastosowaniu odpowiedniej manipulacji bądź mobilizacji danej strefy powięziowej, następuje przywrócenie ruchomości i w konsekwencji zmniejszenie bólu.

KINETIC CONTROL

Nowoczesna koncepcja fizjoterapeutyczna, która zajmuje się analizą ruchu i jego funkcji w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe EBM (Evidence Based Medicine).

Stawia na nowatorski system oceny i treningu ruchu, który staje się podstawą fizjoterapii.

Jej celem jest nauczanie metod zapewniających większą skuteczność w leczeniu dysfunkcji ruchu oraz stawianiu trafnych diagnoz stanowiących podstawę procesu rehabilitacji. W oparciu o szereg testów funkcjonalnych szuka przyczyny występujących dolegliwości bólowych lub też pojawiającego się dyskomfortu. Metoda pozwala zrozumieć zależności jak niekontrolowany ruch lub nieprawidłowy ruch wpływa i generuje dolegliwości towarzyszące pacjentom. Wskazuje na mięśnie nieaktywne, uśpione oraz przeciążone, skrócone  dobierając najkorzystniejszą ścieżkę powrotu do normy i pełnego balansu motorycznego. W skrócie, to inteligentny trening motoryczny zaburzonego segmentu ciała.

KINEZJOTAPING

Metoda terapeutyczna polegająca na aplikacji specjalnych elastycznych plastrów bezpośrednio na skórę.

To doskonałe uzupełnienie innych metod rehabilitacyjnych, ale również skuteczna osobna metoda terapeutyczna.

Wszystkie z 6 technik kinezjotapingu stymulują naturalne procesy leczenia organizmu poprzez mechaniczny wpływ na tkankę. Plastry nie zawierają środków farmakologicznych. Kinezjotaping w rękach wyszkolonego fizjoterapeuty to wysoce skuteczna metoda leczenia.

TERAPIA MANUALNA

Terapia manualna to forma pracy z ciałem polegająca na przywracaniu prawidłowej funkcji układu kostno-stawowego i nerwowo-mięśniowego.

W terapii manualnej wykorzystuje się wiele chwytów terapeutycznych pozwalających na wykonanie trakcji, ślizgu, czy kompresji stawów kręgosłupa i stawów obwodowych oraz specjalne techniki terapii manualnej tkanek miękkich.

W niektórych technikach pacjent czynnie uczestniczy w terapii wykonując ruch w określonym kierunku, co pozwala na utrwalenie i zautomatyzowanie prawidłowego wzorca ruchu w centralnym układzie nerwowym. Głównym efektem terapii jest poprawa warunków biomechanicznych ciała, poprawa ślizgu stawowego, zniesienie bólu, poprawa zakresu ruchomości i zwiększenie ekonomii ruchu.

SUCHE IGŁOWANIE

Zabieg z wykorzystaniem bardzo cienkich igieł bez substancji farmakologicznych.

Polega on na nakłuciu punktu spustowego lub napiętego pasma mięśniowego za pomocą sterylnych, jednorazowych igieł do akupunktury w celu leczenia bólu oraz dysfunkcji spowodowanych problemami mięśniowo – powięziowymi.

Do najważniejszych efektów tej terapii należy zaliczyć przede wszystkim złagodzenie dolegliwości bólowych, zmniejszenie napięcia mięśniowego oraz przywrócenie prawidłowej biomechaniki układu ruchu. To doskonały sposób na szybką regenerację i rozluźnienie mięśni po  treningu. Zabieg nie jest bolesny.

Na moją pomoc mogą liczyć sportowcy, osoby po przebytych operacjach i kontuzjach, prowadzący siedzący tryb życia, jak również seniorzy.